Bundtet af Staves historie

Broderloge nr. 103, Bundtet af Stave

Broderloge nr. 103, Bundtet af Stave blev institueret den 1. maj 1976, og logen er den yngste af broderlogerne på Nonnebakken i Odense.

Ved institueringen blev optaget brødre fra 8 forskellige loger på Fyn. Dette gav mulighed for at udnytte de bedste ideer fra disse loger, og meget blev fornyet i den traditionelle tankegang og adfærd, da logen kom i gang.

Mødeaftener er onsdage kl. 19.45. Mødeprogrammet er vekslende mellem arbejdsmøder, indvielser og gradetildelinger samt vidtspændende arrangementer som logebesøg i andre loger, foredrag, virksomhedsbesøg, familieaftener med foredrag, bankospil, juletræsfest, forårsfest og meget andet.

Det indre og det ydre

Odd Fellow Ordenens virke er opdelt i to:

- Et indadvendt rettet mod Ordenens brødre og søstre.

- Et udadvendt rettet mod samfundet – det lokale, nationale og internationale.

Det indadvendte foregår på logemøderne, som er fulde af traditioner og ceremonier. Dels med rituelt gradearbejde, et forum for etisk belæring, og dels med foredrag om dagsaktuelle, informative eller kulturelle emner.

EFTER hvert logemøde samles medlemmerne til hyggeligt og selskabeligt samvær.

Det udadvendte og humanitære arbejde strækker sig fra den daglige hjælp til samfundets syge, gamle eller ensomme og til de årlige donationer til støtte for humanitære og kulturelle formål.